Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Databáze odtažených vozidel

hledat

Vážení spoluobčané,
zde je pro ty, kterým bylo odtaženo vozidlo, připravena databáze, prostřednictvím které si mohou zkontrolovat zda vozidlo skutečně odtaženo bylo a na jakém odtahovém parkovišti si ho mohou vyzvednout.

Současná právní úprava zná tři základní situace, kdy může být zasaženo do práv vlastníka (provozovatele) vozidla tak, že je jeho vozidlo odtaženo.

1. § 27 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

2. §45 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

3. § 19a/1 a § 19b/1 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Garážová stání k pronajmutí

Informace o dostupnosti jednotlivých stání:

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace, je správcem víceúčelových úkrytů, které jsou využívány jako garáže. V současnosti jsou volná místa k pronajmutí. 
Ceník míst 2016, dodatek k ceníku 2016 a Ceník míst platný od 1.1.2017.

Pro podrobnosti se obracejte na kontaktního zaměstnance, paní Kateřinu Skopcovou, tel.: 222 027 164

Garážové stání

Praha

Umístění

ul. BRYKSOVA Praha 14 - Černý Most u zastávky MHD „Bryksova“
ul. OCELKOVA Praha 14 - Černý Most u nové lávky pro pěší přes ulici Ocelkova
ul. ZELENEČSKÁ Praha 14 - Hloubětín ulice Nehvizdská
nám. JIŘÍHO Z PODĚBRAD A Praha 3 - Vinohrady naproti ulici Přemyslovská
nám. JIŘÍHO Z PODĚBRAD B Praha 3 - Vinohrady naproti ulici Přemyslovská
nám. KOMENSKÉHO Praha 3 - Žižkov naproti ulici Roháčova
ul. WASSERMANNOVA A Praha 5- Barrandov pod plaveckým bazénem
ul. WASSERMANNOVA B Praha 5- Barrandov pod plaveckým bazénem
     

  

 Úprava objektů úkrytů civilní ochrany - parkovacích ploch v ul. Wassermannova 

V návaznosti na jednání se zástupci obyvatel ulice Wassermannovy a následný pokyn Libora Hadravy, radního hl. m. Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality, bylo od zvažovaného zpoplatnění venkovního stání vozidel na objektech civilní ochrany Wassermannova upuštěno.

V roce 2016 budou na střechách předmětných CO prováděny pouze drobné opravy, v případě nutnosti provedení následných rozsáhlejších oprav, které by si vyžádaly vyparkování vozidel, budou provozovatelé těchto vozidel informováni v dostatečném časovém předstihu.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Správa služeb hl. m. Prahy, příspěvková organizace