Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Foto: dispečink

Odbor odtahů SSHMP

Zajišťuje úkoly vyplývající z opatření obecné povahy (§ 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), provádí nucené odtahy vozidel neoprávněně parkujících v zónách placeného stání u městských částí Prahy a dále plní úkoly spojené s vyhledáváním a odstraňováním vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) z komunikací hlavního města Prahy.

Již zmíněné úkoly jsou zajišťovány:

  • nepřetržitým provozem operačního střediska,
  • odstraňováním vozidel na základě opatření obecné povahy (dále jen OOP), vydaných silničními správními úřady (dále jen SSÚ) místně příslušných úřadů městských částí,
  • požadavky PČR na přidělení odtahových vozidel pro odstraňování silničních motorových vozidel tvořících překážku silničnímu provozu a odtahy havarovaných vozidel při hromadných dopravních nehodách na komunikacích hlavního města Prahy,
  • odstraňováním vozidel při havárií (vody, plynu a parovodu),
  • střežením uložených, nalezených a opuštěných vozidel na odstavném parkovišti Dubeč,
  • vedením evidence nahlášených vozidel - vraků od občanů, úřadů městských částí, Městské policie a následně jejich odtažení a likvidace na základě rozhodnutí místně příslušného SSÚ.