Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Operační středisko

Operační středisko SSHMP zajišťuje provádění odtahů prostřednictvím vlastních odtahových vozidel a odtahových vozidel smluvní firmy,

  • koordinuje činnost odtahových vozidel na území hlavního města Prahy,
  • vede evidenci odtažených vozidel a poskytuje informace o nich,
  • organizuje činnost odtahových vozidel a dispečera - technika při řešení požadavků PČR  na odtah vozidel při dopravních nehodách a vozidel stojících v tunelech,
  • zajišťuje operativní odesílání odtahových vozidel na zajištění odtahů ve veřejném zájmu po vyžádání od Pražských vodovodů a kanalizací, Pražských plynáren a Termonty,
  • organizuje plnění požadavků institucí (nositelů opatření obecné povahy - OOP) při provádění odtahů dle § 19a odst. 1, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
  • řešení  požadavků na odtahy z důvodu zvládnutí nepředvídatelných krizových situací.