Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Sekretariát vedoucího odboru

Zajišťuje mimo jiné evidenci požadavků vyplývající ze žádostí o odstraňování vozidel na základě opatření obecné povahy dle § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nezbytností pro zajištění odtahů jsou:

 •  Objednávka s uvedením u odběratele
  • přesný název
  • úplnou adresu
  • IČO
  • DIČ
  • bankovní spojení
  • číslo účtu
  • tel., fax
  • platební podmínky
  • termín dodání, dle OOP
  • místo dodání
  • text objednávky
 • Opatření obecné povahy, vydané silničním správním úřadem příslušného úřadu městské části s uvedením podle § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Mapku s rozmístěním přenosného dopravního značení ( B28 s doplňkovou tabulkou E12) potvrzenou příslušným odborem Úřadu městské části a Dopravním inspektorátem PČR.

Objednavateli se účtuje:

 • 200,- Kč za 1 hod. práce technika
 • 450,- Kč za použití videotechniky
 • 10,- Kč za 1 km vozidla technika
 •  v případě, že se z místa požadavku neprovede odtah účtuje se 1 137,50 Kč  za přistavení odtahového vozu