Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Vraky

Foto: Vraky

Silniční vozidla zjevně technicky nezpůsobilá provozu - vraky

Odstraňování silničních vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) z komunikací hl. m. Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků. Jak postupovat při zjištění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemní komunikacích (vraku)?

Oznámení o výskytu vraku přijímají:

  • místně příslušné úřady městských částí,
  • místně příslušné služebny Městské policie HMP
  • Správa služeb HMP, Oddělení odtahů a vraků,
    Kundratka 19, Praha – 8, 180 00, tel. 222 027 511, 222 027 513, 222 027 514.

SSHMP po oznámení o výskytu vraku provádí vyhodnocení vozidla přímo na místě jeho výskytu. K tomuto vyhodnocení dochází zpravidla do pěti pracovních dnů od převzetí oznámení.

Pokud je silniční vozidlo vyhodnoceno jako vrak, silniční správní úřad uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci, nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Adresa a kontakt na smluvní firmu odtahující a likvidující vraky vozidel pro SSHMP: AUTOPARK s.r.o.,
Ke Zvoli 285, Dolní Břežany, mobil: 602 222 201, www.autoparksro.cz