Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Vraky

Foto: Vraky

Silniční vozidla technicky nezpůsobilá provozu - vraky

Odstraňování silničních vozidel technicky nezpůsobilých provozu - vraků z komunikací hl. m. Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků. Jak postupovat při zjištění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemní komunikacích - vraku)?

Oznámení o výskytu vraku přijímají:

  • místně příslušné Úřady městských částí,
  • místně příslušné služebny Městské policie, HMP
  • Správa služeb HMP, Oddělení odtahů a vraků,
    Kundratka 19, Praha – 8, 180 00, tel. 222 027 511, 222 027 513, 222 027 514.

SSHMP po oznámení o výskytu vraku provádí vyhodnocení vozidla přímo na místě jeho výskytu. K tomuto vyhodnocení dochází zpravidla do pěti pracovních dnů od převzetí oznámení.

Pokud je vyhodnocen jako vrak je na jeho okno vylepena výzva majiteli, aby uvedl vozidlo do náležitého technického stavu nebo jej v zákonné dvouměsíční lhůtě z komunikace hlavního města Prahy odstranil. Jestliže, je vozidlo vybaveno registrační značkou je zjišťován majitel, který je písemně vyzván k tomu, aby jej uvedl do náležitého stavu. Převezme-li majitel výzvu a ve lhůtě dvou měsíců vozidlo neuvede do náležitého stavu, je přistoupeno k odstranění vraku z komunikace hlavního města Prahy a k jeho předání firmě zajišťující jeho ekologickou likvidaci.

Adresa a kontakt na smluvní firmu odtahující a likvidující vraky vozidel pro SSHMP: AUTOPARK s.r.o.,
Ke Zvoli 285, Dolní Břežany, mobil: 602 222 201, www.autoparksro.cz