1. 06. 2020 | 5:28

Havárie – Květen 2020

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc květen  2020:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
8 2 0 1 11 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 34 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 15 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 3 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie 0 odtahů
Celkem 52 odtahů