21. 07. 2022 | 10:10

Veřejná dražba vozidel na Dubči proběhla

Na odstavném parkovišti Správy služeb hl. m. Prahy (SSHMP) v Dubči se ve čtvrtek dne 21. července 2022  uskutečnila dražba 21 vozidel, která SSHMP odstranila z komunikací hl. m. Prahy jako vozidla bez platné technické prohlídky. Za nejvyšší částku – 15.000 Kč – bylo vydraženo vozidlo tovární značky Volkswagen New Beetle. Celkový výtěžek z dražby činil 87.600 Kč. Výtěžek bude po odečtení nákladů převeden do rozpočtu hl. m. Prahy.