10. 10. 2019 | 12:28

Cvičení „Voda 2019“

Dne 21. září 2019 se uskutečnilo prověřovací cvičení protipovodňové ochrany hl. m. Prahy (PPO) „Voda 2019“. Cílem cvičení bylo prověření organizace nakládání komponentů mobilního hrazení v místě skladování (sklad PPO areál SSHMP Dubeč) na dopravní prostředky, účinnost dopravních opatření v místě výstavby PPO, úplnost komponentů mobilního hrazení, čas nutný k výstavbě mobilního hrazení, potřebu sil a prostředků nutných k nakládání, přepravě a výstavbě mobilního hrazení.

V rámci uvedeného cvičení byla provedena výstavba 17 úseků PPO Etapy 0002 Kampa včetně úseku Malá Strana a uzávěru Čertovky a Etapy 0005 Smíchov, Braník a Výtoň. Délka mobilních hrazení činila 792,8 metrů, výškové rozhraní 0,2 – 3,3 metrů. Vyvezeno bylo celkem 17 kontejnerů o celkové hmotnosti 87,6 tun.

Výstavbu mobilních prvků PPO prováděli členové jednotek Sboru dobrovolných hasičů a příslušníci aktivních záloh Armády ČR. Vyskladnění, návoz, manipulaci na úsecích, odborný dohled, koordinaci prací a zpětný návoz včetně uskladnění mobilních prvků zajišťovali zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy.

Součástí cvičení byla i manipulace na úseku 01 Malá Strana – uzávěr Čertovky a její nástavby, na kterém uzavírají pojízdná tabulová protipovodňová vrata, při povodni, ústí vodního toku Čertovka a chrání tak před zatopením Malou Stranu. Posuvný uzávěr s hmotností 52 tun pojíždí po kolejové dráze na dně řeky, je 23,5 m dlouhý a 4,9 m vysoký. Svou konstrukcí umožňuje nastavení mobilním hrazením až do celkové výšky 7,7 m.

Prověřovací cvičení potvrdilo připravenost a koordinaci jednotlivých složek při zajištění výstavby a plnou funkčnost prověřované části linie protipovodňového opatření.

Celkové náklady na prověřovací cvičení činily 708 339,36 Kč.