11. 10. 2019 | 12:42

Děkovný dopis Krajského vojenského velitelství hl. m. Prahy

Ve dnech 19. – 22. 9. 2019 probíhalo, mimo jiné, na území hl. m. Prahy  vojenské cvičení „Stráž 2019“. Cílem cvičení bylo plnění úkolů ochrany a obrany stanoveného objektu důležitého pro obranu státu. V rámci tohoto  cvičení se pěší rota aktivní zálohy KVV HMP účastnila i cvičení „Voda 2019“, kdy prováděla výstavbu  mobilních prvků protipovodňové ochrany na úsecích Cihelná, Mánesův most, Hergetova cihelna, Janáčkovo nábřeží a Nábřežní ulice. Správa služeb hl. m. Prahy zabezpečovala pro účely vojenského cvičení potřebný materiál a koordinaci jednotlivých činností při výstavbě protipovodňového opatření hl. m. Prahy.