13. 03. 2023 | 11:44

Delegace Městské policie Bratislava a Odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města SR Bratislavy v areálu SSHMP v Dubči

Zástupci Městské policie Bratislava a Odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města SR Bratislavy během své pracovní návštěvy Prahy zavítali i do areálu Správy služeb v Praze Dubči. Záměrem byla ukázka protipovodňové ochrany hlavního města Prahy, její uskladnění, manipulace a výstavba mobilních prvků na výcvikovém polygonu i technika potřebná k realizaci výstavby. Návštěva byla zakončena zhlédnutím instruktážního videa v nové administrativní budově Správy služeb.