11. 06. 2018 | 12:27

Den dětí „Bezpečně na Prázdniny“

Hlavní město Praha ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy, uspořádalo u příležitosti Dne dětí dne 2. 6. 2018 ve Žlutých lázních akci s názvem „Bezpečně na Prázdniny“.

Akce se účastnily různé organizace včetně složek integrovaného záchranného systému, kdy v rámci svých prezentací učily děti jak se o prázdninách chovat např. na cyklostezkách, v lesích, na koupalištích a silnicích.

Správa služeb hlavního města Prahy se prezentovala ukázkou techniky, kterou využívá při realizaci opatření na ochranu hlavního města Prahy před velkou vodou a předvedla ukázku výstavby protipovodňové stěny z pytlů s pískem a mobilního hrazení na cvičné stěně. Cvičná stěna  byla zároveň jedním ze soutěžních stanovišť probíhající dětské soutěže.