1. 10. 2018 | 9:20

Den IZS- Výstaviště Praha Holešovice

Dne 23. září 2018 se v areálu Výstaviště Praha Holešovice konal čtvrtý ročník akce s názvem „Den Integrovaného záchranného systému“ (dále jen „IZS“). Představeno bylo vybavení složek IZS, mezi které patří i Správa služeb hl. m. Prahy (dále jen „SSHMP“). Prezentována byla vozidla, technika a činnost bezpečnostních složek záchranářů ve statických i dynamických ukázkách.

SSHMP předvedla techniku, kterou využívá při realizaci opatření na ochranu hl. m. Prahy před velkou vodou, jako je vysokozdvižná pracovní plošina, náhradní zdroj elektrické energie, smykový nakladač, vysokozdvižný vozík, osvětlovací technika, ukázka výstavby protipovodňové stěny z pytlů s pískem i s ukázkou jejich plnění a vyprošťovací tank. Součástí ukázky bylo i využití odtahového vozidla pro návoz mobilních prvků protipovodňové ochrany hl. m. Prahy na místo výstavby. V rámci probíhající dětské soutěže „Pas malého záchranáře“ zabezpečovala SSHMP jedno ze stanovišť s cvičnou stěnou protipovodňové ochrany hl. m. Prahy.