11. 06. 2018 | 12:13

Dětský den v krytu CO Folimanka

Zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy se podíleli na zajištění dětského branného dne Základní školy Křesomyslova, který se konal  1. 6. 2018 v parku Folimanka a v okolí muzea Police ČR. Jedno ze stanovišť se nacházelo v úkrytu CO Folimanka, kde se žáci seznámili s protichemickou ochranou, funkcí a využitím úkrytu v případě ochrany před chemickými, radioaktivními a dalšími zbraněmi. Branného dopoledne se zúčastnilo 250 dětí za doprovodu učitelů. Kromě naší organizace se na programu podíleli pracovníci Muzea Police ČR, úřadu MČ Praha 2 a žáci Střední policejní školy PČR.