23. 03. 2022 | 14:59

Dlouhá provozní zkouška uzávěru Čertovky

Ve dnech 22. a 23. března 2022 proběhla dvoudenní (tzv. dlouhá) provozní zkouška protipovodňového uzávěru Čertovky. Cílem této zkoušky je nejenom prověření pohyblivosti a nepoškozenosti uzávěru, ale též kontrola a revize kolejového pojezdu umístěného na dně náhonu. Za tímto účelem bylo třeba zahradit vpusť do Čertovky na Vodním díle Smíchov, vytvořit provizorní dok, vyčerpat jej a pak z jeho dna odstranit usazené nánosy. Partnerem Správy služeb hl. m. Prahy pro údržbu uzávěru Čertovky je státní podnik Povodí Vltavy, revizi zařízení pro Správu služeb provádí společnost Vodní díla TBD a. s.