3. 06. 2019 | 9:35

Havárie – Květen 2019

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc květen 2019:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
8 2 2 1 13 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 74 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 32 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 10 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie 0 odtahů
Celkem 116 odtahů