3. 12. 2018 | 6:30

Havárie – Listopad 2018

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc listopad 2018:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
17 5 1 0 23 popotahů

 

Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 63 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu

10 odtahů

Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 8 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie  0 odtahů
Celkem 81 odtahů