2. 07. 2018 | 13:45

Havárie – Červen 2018

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc červen 2018:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
17 2 3 0 22 popotahů

 

Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 43 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 39 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu  3 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie  0 odtahů
Celkem 85 odtahů