4. 02. 2019 | 6:00

Havárie – Leden 2019

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc leden 2019:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
9 2 1 0 12 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 68 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 2 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 2 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie  0 odtahů
Celkem 72 odtahů