1. 11. 2018 | 5:30

Havárie – Říjen 2018

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc říjen 2018:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
15 4 1 1 21 popotahů

 

Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 71 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 22 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 2 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie  0 odtahů
Celkem 95 odtahů