3. 09. 2019 | 7:30

Havárie – Srpen 2019

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc srpen 2019:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
12 2 1 0 15 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 43 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 17 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 11 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie 1 odtah
Celkem 72 odtahů