1. 08. 2019 | 5:30

Havárie – Červenec 2019

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc červenec 2019:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
13 2 1 1 17 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 42 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 24 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 9 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie 0 odtahů
Celkem 75 odtahů