1. 04. 2019 | 5:54

Havárie – Březen 2019

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc březen 2019:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
11 0 1 0 12 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 76 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 5 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 13 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie  0 odtahů
Celkem 94 odtahů