2. 03. 2020 | 7:05

Havárie – Únor 2020

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc leden 2020:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
8 1 0 0 9 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 59 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 6 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 2 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie 0 odtahů
Celkem 67 odtahů