4. 09. 2018 | 6:17

Havárie – Srpen 2018

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc srpen 2018:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
16 1 0 0 17 popotahů

 

Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 58 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 17 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 4 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie  0 odtahů
Celkem 79 odtahů