2. 01. 2020 | 6:25

Havárie – Prosinec 2019

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc prosinec 2019:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
12 1 1 0 14 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 45 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 4 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 2 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie 0 odtahů
Celkem 51 odtahů