1. 11. 2019 | 7:25

Havárie – Říjen 2019

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc říjen 2019:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
21 2 0 1 24 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 54 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 10 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu  2 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie 0 odtahů
Celkem 66 odtahů