3. 05. 2018 | 7:10

Havárie – Duben 2018

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc duben 2018:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
13 0 5 0 18 popotahů

 

Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 57 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 15 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu  0 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie  0 odtahů
Celkem 72 odtahů