1. 04. 2020 | 5:57

Havárie – Březen 2020

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc březen 2020:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
8 1 0 0 9 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 38 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 9 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 3 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie 0 odtahů
Celkem 50 odtahů