3. 05. 2021 | 6:05

Havárie – duben 2021

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc duben 2021.

Tunelový komplex Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
Blanka
5 1 0 0 6 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 48 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 17 odtahů
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 6 odtah
Odtahy vozidel Veolia   Energie 0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce 0 odtahů
CELKEM 71 odtahů