1. 04. 2021 | 6:35

Havárie – březen 2021

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc březen 2021.

Tunelový komplex Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
Blanka
9 2 0 0 11 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 54 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 20 odtahů
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 1 odtah
Odtahy vozidel Veolia   Energie 0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce 0 odtahů
CELKEM 75 odtahů