1. 07. 2020 | 5:54

Havárie – červen 2020

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze ze měsíc červen 2020.

Tunelový komplex Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
Blanka
7 3 2 0 12 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel PVK – havárie vody 38 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 24 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 4 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia  Energie 0 odtahů
CELKEM 66 odtahů