4. 01. 2021 | 6:40

Havárie – leden 2021

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze ze měsíc leden 2021.

Tunelový komplex Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
Blanka
10 0 1 0 11 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel PVK – havárie vody 48 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu  0 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu  3 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia  Energie  0 odtahů
CELKEM 51 odtahů