1. 10. 2020 | 6:15

Havárie – září 2020

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze ze měsíc září 2020.

Tunelový komplex Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
Blanka
13 1 0 0 14 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel PVK – havárie vody 32 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 23 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 0 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia  Energie 0 odtahů
CELKEM 55 odtahů