1. 09. 2020 | 8:00

Havárie – srpen 2020

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze ze měsíc srpen 2020.

Tunelový komplex Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
Blanka
14 3 1 0 18 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel PVK – havárie vody 22 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 36 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 3 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia  Energie 0 odtahů
CELKEM 61 odtahů