4. 01. 2021 | 6:30

Havárie – prosinec 2020

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze ze měsíc prosinec 2020.

Tunelový komplex Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
Blanka
7 1 0 0 8 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel PVK – havárie vody 36 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu  4 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu  4 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia  Energie  0 odtahů
CELKEM 44 odtahů