4. 05. 2020 | 4:50

Havárie – Duben 2020

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc duben  2020:

Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
9 2 1 0 12 popotahů
Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 39 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 12 odtahů
Požadavky na odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 2 odtahy
Požadavky na odtahy vozidel Veolia Energie 0 odtahů
Celkem 53 odtahů