1. 03. 2021 | 7:00

Havárie – únor 2021

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc únor 2021.

Tunelový komplex Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
Blanka
6 2 1 0 9 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 63 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 3 odtahy
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 4 odtahy
Odtahy vozidel Veolia   Energie 0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce 0 odtahů
CELKEM 70 odtahů