24. 05. 2019 | 11:44

Kurzy „Technik ochrany obyvatelstva“

Ve dnech 10. – 11. a 17. – 18. května 2019 zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy zajišťovali společně s Odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 1 v areálu skladu logistiky HZS v Jílovém u Prahy kurz „Technik ochrany obyvatelstva“.

Kurz se skládal jak z teoretické, tak i praktické části a byl zaměřen především na plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, jako jsou protipovodňová ochrana, nouzové přežití, zásady ochrany obyvatelstva v případě úniku nebezpečných látek, evakuace, varování obyvatelstva, první pomoc, posttraumatická péče o hasiče a psychosociální pomoc osobám zasaženým mimořádnou událostí. Proškoleno bylo na šest desítek účastníků z řad hasičů a Českého červeného kříže.