1. 10. 2021 | 7:47

Protipovodňové cvičení Voda 2021 se konalo mimořádně v areálu Správy služeb hl. m. Prahy

Protipovodňové cvičení Voda 2021 plánované na 1. až 2. října letošního roku se konalo v areálu Správy služeb hl. m. Prahy v Dubči. Zázemí díky tomu umožnilo prověřit vše na jednom místě, včetně čerpání vody z kilometr vzdáleného rybníku. Cvičení se letos nekonalo přímo v ulicích, ale v uzavřeném areálu. Dopředu totiž nebylo jisté, zda by se cvičení mohlo vzhledem k pandemii covidu-19 vůbec uskutečnit a náklady na jeho přípravu v ulicích by pak byly zbytečné. Do budoucna se ale předpokládá, že by se podobná cvičení vrátila zpět do ulic.

„Cvičení se koná tak, že se z mobilních částí protipovodňové ochrany postaví bazén, který je naplněn vodou z jednoho kilometru vzdáleného rybníku, díky čemuž si hasiči procvičí dálkovou dopravu vody pomocí čerpadel a hadic. Kromě výstavby protipovodňové ochrany je v rámci doprovodného programu předvedena ukázka samotných prvků protipovodňové ochrany, čerpadel, techniky a dalšího speciálního vybavení Správy služeb hlavního města Prahy,“ uvedl během prvního dne cvičení náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Celkově se cvičení Voda 2021 zúčastnilo zhruba 130 osob a náklady se pohybovaly okolo 400 tisíc korun. Tato suma zahrnovala především náklady na provoz techniky a údržbu použitých částí mobilní protipovodňové ochrany, ale také zajištění zázemí pro účastníky cvičení, mobilních toalet a likvidaci odpadu.

„Živelní pohromy bohužel nemůžeme vždy zcela předvídat, a tak je nutné, aby bylo město připraveno na všechny možné scénáře včetně povodní. Právě ty jsou nejčastěji se vyskytující mimořádnou událostí v oblasti krizového řízení na území našeho města a v minulosti se na jeho chodu výrazně podepsaly,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

V dubečském areálu se podobná cvičení uskutečňují pravidelně. Cvičí zde například jednotky Sboru dobrovolných hasičů, Český červený kříž, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy nebo Armáda České republiky, která zde měla školení před velkým cvičením Voda 2019. Tato cvičení tvoří jak teorie o systému protipovodňové ochrany hlavního města, tak i praktická cvičení stavby tohoto systému zpravidla bez použití vody. Místní polygon umožňuje výstavbu cca 100 metrů dlouhého úseku nebo tří bazénů.

Zpracováno podle tiskokvé zprávy Magistrátu hl.m. Prahy.
Foto: David Šebek, SSHMP