2. 04. 2019 | 13:21

Náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti v areálu SSHMP Dubeč

Dne 28. 3. 2019 navštívil Ing. Hlubuček náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti areál Správy služeb hl. m. Prahy  Dubeč.

Seznámil se především s uskladněním mobilních prvků protipovodňového opatření hl. m. Prahy, které jsou uloženy ve 105 systematicky označených kontejnerech, tak aby mohly být okamžitě použity při vyhlášení krizové situace. V pohotovosti musí být i technika určená k manipulaci a výstavbě těchto prvků, a to včetně vyprošťovacích tanků VT 55.Vyprošťovací tanky byly použity při povodních , a to v souvislosti se zajištěním velkých lodí, kotvících na Vltavě.

 

  

Pan náměstek dále navštívil úkryt civilní ochrany Bezovka, která Správa služeb hl. m. Prahy spravuje a jehož kapacita je  2500 osob.