17. 07. 2019 | 11:00

Náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti v sídle SSHMP Kundratka

Dne 10. 7. 2019 navštívil Ing. Hlubuček náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti společně s paní Ečekovou Maršálovou, radní MČ Praha 13, předsedkyní sociálního výboru, sídlo Správy služeb hl. m. Prahy Kundratka.

Při příležitosti návštěvy bylo oficiálně předáno Správě služeb pět vysokozdvižných vozíků, které budou využívány pro výstavbu mobilních prvků protipovodňové ochrany hl. m. Prahy při ohrožení velkou vodou. Představen byl i sklad humanitárního materiálu, realizované stavební investiční akce a záměry budoucí výstavby.

Dále byla zajištěna prezentace vozidla GOLEM, provozovaného Záchrannou zdravotnickou službou hl. m. Prahy a uskladněného v areálu Kundratka.