24. 05. 2019 | 11:45

Návštěva starosty MČ Praha 3 v úkrytu civilní ochrany Bezovka

Dne 20. 5. 2019 navštívil Jiří Ptáček starosta MČ Praha 3 spolu se zaměstnanci Úřadu městské části Praha 3 úkryt civilní ochrany Bezovka, který od roku 2009 spravuje Správa služeb hl. m. Prahy.

Úkryt byl budován v 50 letech minulého století v období studené války, vyhlouben do skalního masivu  a vyroben ze železobetonové konstrukce, která místy dosahuje tloušťky až 3 m. Do prostor úkrytu lze vstoupit pěti vstupy. Tři z nich se nacházejí v Prokopově ulici, zbylé dva v ulici Českobratrské. Vstupy jsou chráněny kovovými plynotěsnými dveřmi. Hlavní část úkrytu tvoří chodby, které jsou k sobě postaveny v pravém úhlu. Součástí úkrytu jsou dvě patnáctimetrové větrací věže, které na povrch vystupují na kopci Parukářka.

Úkryt je rozdělen do 5 sekcí s celkovou kapacitou 2 500 ukrývaných osob, kdy každá sekce má své filtroventilační zařízení a kyslíkárnu. V úkrytu jsou dva náhradní zdroje elektrické energie a  dvě nádrže na užitkovou vodu, každá o objemu 150m3 (150 000 litrů).