17. 03. 2021 | 8:38

Platnost technických prohlídek je prodloužena

Upozorňujeme na existenci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020 a 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (dále jen „nařízení“). Na základě tohoto nařízení nastává  u vozidel, kterým platnost technické prohlídky končí v termínu od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2021, automaticky prodloužení platnosti technické prohlídky (dále jen „TP“) o 7 + 10 měsíců.

Narizeni_2021_267-Omnibus-II.pdf.aspx (mdcr.cz)

Narizeni-EP-a-Rady-c-698_2020-Omnibus-I.pdf.aspx (mdcr.cz)

Informace k vozidlům s propadlou TP