20. 06. 2018 | 12:53

Poděkování ředitelky odboru komunikace a marketingu MHMP

Fotoarchiv Magistrátu hl. m. Prahy