11. 12. 2018 | 15:27

Požár skladovací haly v Praze 4

Zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy, od večerních hodin 4. 12. 2018 do brzkých ranních hodin 5. 12. 2018, zajišťovali obsluhu osvětlovacích souprav zapůjčených na základě požadavku Krizového štábu hlavního města Prahy v souvislosti s likvidací požáru skladovací haly v Praze 4, ulici Pramenná.

Správa služeb hl. m. Prahy, jako jedna ze složek Integrovaného záchranného systému, disponuje krom jiné techniky i dvaceti osvětlovacími soupravami, které využívá v rámci řešení obdobných krizových situací.