4. 07. 2022 | 12:44

Prohlídky úkrytu civilní ochrany Folimanka

Správa služeb, ve spolupráci s MČ Praha 2 Oddělením krizového řízení a bezpečnosti, během prvního půl roku 2022 zpřístupnila úkryt civilní ochrany Folimanka 2 231 návštěvníkům z řad veřejnosti a škol. Během exkurzí si návštěvníci  mohli prohlédnout nejen úkryt a jeho technické vybavení, ale byli seznámeni i s jeho historií.