26. 09. 2018 | 13:26

Prověřovací cvičení „Karlín a Libeň 2018“

Dne 22. září 2018 se uskutečnilo prověřovací cvičení protipovodňové ochrany hl. m. Prahy (PPO) „Karlín a Libeň 2018“. Cílem cvičení bylo prakticky prověřit organizaci nakládání mobilních prvků PPO v místě skladování (sklad PPO v areálu Správy služeb hl. m. Prahy Dubeč) na dopravní prostředky, průjezdnost naplánovaných tras do míst určení, funkčnost dopravních opatření v místě výstavby, úplnost komponentů mobilních prvků, čas nutný k výstavbě a v neposlední řadě odpovídající potřebu sil a technických prostředků pro výstavbu PPO.

V rámci uvedeného cvičení byla provedena výstavba pěti úseků PPO Etapy 0003 Karlín – Libeň. Délka mobilních hrazení činila 506,9 metrů, výškové rozhraní 0,8 – 3,8 metrů. Vyvezeno bylo celkem 8 kontejnerů a volně ložený materiál o celkové hmotnosti 44 tun.

Výstavbu mobilních prvků PPO prováděli členové jednotek Sboru dobrovolných hasičů a příslušníci aktivních záloh Armády ČR. Vyskladnění, návoz, manipulaci na úsecích, odborný dohled, koordinaci prací a zpětný návoz včetně uskladnění mobilních prvků zajišťovali zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy.

Součástí cvičení byla i manipulace na úseku 05 Libeň – čerpací stanice Rokytka, na které se uskutečnila provozní zkouška. Provoz čerpadel byl prověřen jak ze sítě, tak z náhradních zdrojů elektrické energie, které jsou rovněž uskladněny v areálu Správy služeb v Dubči.

Prověřovací cvičení potvrdilo podstatné snížení časových požadavků na nakládku mobilních prvků PPO a převoz na místo určení, a to díky využití moderního kontejnerového nakladače a multifunkčnosti odtahových vozidel.