25. 10. 2022 | 8:13

Prověřovací cvičení „Radotín 2022“

V pátek 21. 10. 2022 od 18:00 hod do 6:00 hod dne 22. 10. 2022 proběhlo prověřovací cvičení výstavby mobilního protipovodňového opatření hl. m. Prahy na Etapě 0006 části Radotín.

Jeho cílem bylo prověřit, jak časovou náročnost výstavby, její stav a funkčnost čerpacích stanic kanalizační sítě a hradidlových komor, tak i koordinaci všech zúčastněných složek a účinnost dopravních opatření.

Výstavba mobilního hrazení probíhala na několika úsecích v celkové délce 423 m s výškou od 1m do 3,3m. Cvičení a samotné výstavby mobilního hrazení se účastnilo přes 220 osob z řad příslušníků složek Integrovaného záchranného systému, aktivních záloh Armády České republiky, Jednotek sboru dobrovolných hasičů včetně zástupců společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Vodní díla- TBD, a.s.

Správa služeb zajistila vývoz materiálu a pomocné techniky potřebné k výstavbě mobilního hrazení z areálu v Dubči, kde je uskladněna veškerá technika a mobilní hrazení pro celou linii protipovodňové ochrany hl. m. Prahy. Pro toto prověřovací cvičení bylo vyvezeno 12 kontejnerů s mobilními prvky o hmotnosti 53 tun. Použita byla multifunkční odtahová vozidla Správy služeb, vysokozdvižné vozíky, tahač s návěsem a poprvé též přívěs, sloužící jako mobilní operační kancelář pro potřeby koordinace činností Krizového štábu hl. m. Prahy v době mimořádných událostí.

32 zaměstnanců Správy služeb zajišťovalo nejen vývoz materiálu a obsluhu techniky, ale především dohlíželo na průběh samotné výstavby protipovodňového opatření.

fotogalerie: Detail fotogalerie | Bezpečnostní portál Magistrátu hl. m. Prahy (praha.eu)