4. 06. 2019 | 14:28

Provozní zkouška čerpací stanice Libeň

Ve dnech 28. až 30. května 2019 se, za účasti Správy služeb hl. m. Prahy, uskutečnila pravidelná provozní zkouška čerpací stanice Libeň – „Uzávěr Rokytky a Libeňských přístavů“.

Zkoušku provádělo Povodí Vltavy, státní podnik a úkolem  Správy služeb hlavního města Prahy, bylo zajištění návozu a umístění náhradních zdrojů elektrické energie, které v případě přerušení dodávky elektrické energie zajišťují funkčnost čerpací stanice. Účelem bylo odzkoušení celého systému a provoz čerpadel v případě potřeby i na náhradní zdroje. Zkouška prověřila, plnou funkčnost vodního díla i v případě výpadku elektřiny.