12. 10. 2022 | 13:48

Provozní zkouška čerpací stanice Libeň

Dne 12. října 2022 byla provedena malá provozní zkouška vodního díla čerpací stanice Libeň, protipovodňového opatření na ochranu hlavního města Prahy, etapa 0003 Karlín, Libeň. Za přítomnosti zaměstnanců SSHMP zkoušku provedl státní podnik Povodí Vltavy. Účelem provozní zkoušky bylo pročištění vrátňových výklenků vrat a jejich uzavření, kontrola ukotvení a napuštění vaku, mechanické protočení čerpadel a jejich proměření.