22. 06. 2021 | 13:23

Provozní zkouška na vodním díle Libeň-Rokytka

Uzavřením vzpěrných vrat na rameni Vltavy a na Rokytce proběhla dne 22. června 2021 provozní zkouška vodního díla (VD) Libeň-Rokytka.

Šlo o tzv. malou provozní zkoušku, při které dle schváleného ročního harmonogramu nedochází k čerpání vody z přístavní nádrže, ale k pouze mechanickému protočení lopatek všech šesti ponorných čerpadel a kontrole nátoků k nim.

VD Libeň-Rokytka je součástí protipovodňových opatření hl. m. Prahy (Etapa 0003 Karlín – Libeň, část 32 a 33 Libeňské přístavy). Smluvním provozovatelem vodního díla a organizátorem provozních zkoušek je státní podnik Povodní Vltavy, správcem vodního díla je pro hl. město Prahu Správa služeb hl. m. Prahy.