1. 08. 2018 | 11:56

Provozní zkouška protipovodňové ochrany hl. m. Prahy

V rámci výukového programu příměstského tábora „Dny mladých hasičů 2018 “  ve dnech 20. a 27. 7. 2018 byla zajištěna zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy a členy jednotky SDH Praha 1, pro děti z příměstského tábora, ukázka a současně i  provozní zkouška výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany hl. m. Prahy. Výstavba pobíhala na části úseku 29 Malá Strana – Cihelná – Mánesův most.  Jejím účelem byla kontrola úplnosti, nepoškozenosti a funkčnosti mobilního hrazení vybrané části uvedeného úseku, jakož i praktická ukázka a seznámení dětí  s činnostmi souvisejícími  s ochranou hl. m. Prahy před velkou vodou.