31. 10. 2019 | 14:21

Provozní zkouška protipovodňového uzávěru Čertovka

Ve dnech 22. 10. – 24. 10. 2019 proběhla za účasti zaměstnanců Správy služeb hl. m. Prahy provozní zkouška protipovodňového uzávěru Čertovka. Jednalo se o pravidelnou provozní zkoušku části protipovodňové ochrany hl. m. Prahy, vedenou pod názvem ,,Protipovodňový uzávěr – pojízdná tabulová protipovodňová vrata Čertovka“, nacházející se na Malé Straně. Za pomoci potápěčů bylo přehrazeno koryto Čertovky provizorním hrazením a vyčerpán zahrazený prostor, aby mohlo dojít k jeho vyčištění a kontrole pojezdových vrat a kolejnic a také ke kontrole těsnosti dosedacích ploch provizorního hrazení na dně koryta. Zkouška prověřila nejen funkčnost zařízení, ale také spolupráci organizací podílejících se na realizaci zkoušek.