20. 04. 2018 | 13:18

Provozní zkouška protipovodňového uzávěru vodního toku Čertovka

Dne 18. dubna 2018 se, za účasti zaměstnanců Správy služeb hl. m. Prahy, uskutečnila další pravidelná provozní zkouška části protipovodňové ochrany hlavního města Prahy, vedeného pod názvem „Protipovodňový uzávěr – pojízdná tabulová protipovodňová vrata Čertovka“. Zkouška proběhla bez závad a vrata byla již několikrát úspěšně odzkoušena také při zvýšených povodňových stavech.

Pojízdná tabulová protipovodňová vrata uzavírají při povodni ústí vodního toku Čertovka a chrání tak před zatopením Malou Stranu. Posuvný uzávěr s hmotností 52 tun pojíždí po kolejové dráze na dně řeky, je 23,5 m dlouhý a 4,9 m vysoký. Svou konstrukcí umožňuje nastavení mobilním hrazením na celkovou výšku 7,87 m.