7. 04. 2022 | 11:07

Provozní zkouška protipovodňových čerpadel v Libni

Napájením protipovodňových čerpadel z náhradních zdrojů ve středu dne 6. dubna 2022 pracovníci Správy služeb hl. m. Prahy a Povodí Vltavy s. p. pokračovali ve zkouškách funkčnosti protipovodňového vodního díla Libeň-Rokytka. Dílo by v případě vzedmuté Vltavy umožňovalo přečerpávání vody z přitékající Rokytky. Ta by musela být v ústí zahrazena, aby jejím korytem rozvodněná Vltava nezaplavovala Libeň. Napájení z dieselagregátů by bylo použité v případě, kdy by povodeň poškodila rozvodnou síť. Šest čerpadel čerpací stanice dokáže při plném výkonu přečerpat až 20 000 litrů za sekundu. Dieselové agregáty pro Rokytku jsou spolu s další protipovodňovou technikou uloženy na základně Správy služeb hl. m. Prahy v Dubči.