31. 08. 2022 | 11:41

Správa služeb hl. m. Prahy se stává partnerem Pražského společenství obnovitelné energie

Těší nás, že můžeme oznámit navázání spolupráce příspěvkové organizace Správa služeb hl. m. Prahy (dále jen „SSHMP“) a Pražského společenství obnovitelné energie (dále jen „PSOE“). Nové partnerství stvrdili v memorandu svými podpisy ředitelé Tomáš Stařecký za SSHMP a Jaroslav Klusák za PSOE.

PSOE nabízí městským společnostem na území Prahy možnost spolupráce při přípravě a provozu fotovoltaických elektráren za účelem rozvíjení komunitní energetiky a snižování uhlíkové stopy podle Klimatického plánu do roku 2030.

Jeden z prvních projektů bude realizován v areálu Správy služeb hl. m. Prahy, Kundratka 1951/19, Praha 8, na objektu útvaru vzdělávání Městské police hl. m. Prahy.

Půjde o střešní solární elektrárnu o celkovém počtu 230 solárních panelů a maximálním výkonem 76 kWp. Vyrobená energie se v areálu zcela spotřebuje.