7. 05. 2021 | 10:41

Správa služeb hl. m. Prahy zajistila odtah návěsů z Technologického parku Běchovice

Na základě příkazu Policie ČR vydaného podle § 45 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zajistila Správa služeb hlavního města Prahy (SSHMP) ve dnech
28. 4. a 30. 4. 2021 nucený odtah pěti návěsů nákladních automobilů. Návěsy ve velmi špatném technickém stavu se nacházely v prostoru Technologického parku Běchovice a k jejich odtahu bylo nutné využít techniku specializované firmy. Předpokládané náklady odtahu tak patrně přesáhnou 150 000 Kč. Tyto náklady spolu s parkovným na odstavném parkovišti Dubeč bude SSHMP vymáhat na vlastníkovi návěsů.