30. 03. 2022 | 15:18

Správa služeb při distribuci pomoci uprchlíkům naplno využívá nový sklad humanitárního materiálu

Správa služeb hlavního města Prahy (SSHMP) při zásobování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Kongresovém centru a dalších míst naplno využívá nedávno dokončený kapacitní sklad humanitárního materiálu v areálu Kundratka.

Do skladu závaží hlavní město Praha materiál, který pak pracovníci SSHMP ve spolupráci s pracovníky Odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy třídí a dále distribuují na základě požadavků.

„V novém skladu humanitárního materiálu hlavní město Praha získává moderní logistické centrum, které může využít při zásobování v rámci mimořádných událostí, jako jsou povodně a další přírodní katastrofy. Sklad se výborně osvědčil při distribuci zásobování asistenčního centra v Kongresovém centru, přepravili jsme tak stovky tun materiálu, a to nejen do asistenčního centra, ale také do  Ukrajinského centra na Václavském náměstí, na kolej Větrník či do nově budovaného centra v Novoškolské ulici ve Vysočanech,“ uvedl náměstek primátora pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček s tím, že sklad bude určen také pro uložení humanitárního materiálu připraveného pro obyvatele Prahy například pro případ povodně.

Do areálu SSHMP pořídila městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) i velkokapacitní kontejner na skladování potravin. „Tento chladící kontejner budeme po dobu migrační krize související s válkou na Ukrajině využívat na uskladnění potravin s krátkou dobou trvanlivosti. V následujícím období se pak nabízí jeho využití pro jakékoliv mimořádné situace. Například jako mezisklad očkovacích látek nebo jiných komodit, které musí být uskladněné v určité teplotní normě,“ uvedl radní HMP Jan Chabr.

Podle místopředsedy představenstva společnosti THMP Tomáše Novotného se do kontejneru vejde až 33 palet potravin a teplotu v něm lze udržovat od mínus dvaceti do plus dvaceti stupňů Celsia. „Kontejner bude fungovat jako taková hlavní lednice skladu humanitární pomoci. Vzhledem k jeho kapacitě nemusí sloužit jen k dočasnému uskladnění, ale zároveň ho hlavní město může využít jako distribuční místo,“ doplnil.

Nový sklad humanitárního materiálu byl vybudován na místě bývalé centrální kotelny. Projektové práce začaly v roce 2016, kdy vznikla potřeba vybudovat sklad s dostatečnou kapacitou a dostatečným manipulačním prostorem.

Správa služeb hlavního města Prahy je městskou příspěvkovou organizací, která svým personálním a technickým vybavením zajišťuje potřeby krizového řízení hlavního města. Stejně jako logistické zabezpečení pomoci uprchlíkům pomáhala též v boji s pandemií COVID-19, zejm. s distribucí a skladováním ochranných prostředků, desinfekce a antigenních testů do pražských škol.

Správa služeb také spravuje a udržuje protipovodňovou ochranu hlavního města Prahy, provádí nucené odtahy vozidel včetně vraků a vozidel bez platné technické prohlídky na odstavná parkoviště a provozuje výše zmíněné Školicí a výcvikové zařízení Žihle a vykonává ostatní činnosti v souladu se zřizovací listinou.