26. 10. 2021 | 10:41

Správa služeb prodala v dražbě 69 vozidel dlužníků

Ve dnech 5. a 12. 10. 2021 byla exekutorským úřadem vydražena odtažená vozidla dlužníků v rámci vedených exekučních řízení. Vydraženo takto bylo 69 vozidel odtažených v uplynulých letech, a to za celkovou částku ve výši 349.100,- Kč, z níž se poměrná část pohledávky (za jistinu a úroky z prodlení) rozpočítaná dle příslušného právního předpisu poukazuje na účet hlavního města Prahy.