25. 05. 2021 | 13:53

SSHMP v květnu pomohla s distribucí 559 tisíc testů

Rozdělením a vydáním 559 000 sad antigenních testů zástupcům městských částí Praha 1 až Praha 22 pokračovala v květnu 2021 pod vedením pracovníků Odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy pomoc Správy Služeb hl. m. Prahy (SSHMP) s distribucí sad antigenních testů pro školská zařízení v Praze.

Systém rozdělování sad testů je nastavený tak, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 352 ze dne 6. 4. 2021 stanovuje školská zařízení a počet testů, které mají být vydány. Do Skladu humanitárního materiálu SSHMP na Kundratce pak jsou přivezeny jako jeden balík testy pro školská zařízení v celé Praze. Pracovníci SSHMP zde pak celý náklad pod dohledem a vedením pracovníků Odboru bezpečnosti MHMP dělí na zásilky pro jednotlivé městské části; jejich zástupci si je zde vyzvedávají a dále je předávají svým školským zařízením.

Pracovníci Odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy si spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy pochvalují. „Funguje to tady jako v Amazonu,“ zhodnotila příměrem více než roční součinnost při distribuci testovacích sad Naděžda Mašínová. „Lidé z Odboru bezpečnosti MHMP a Správy služeb HMP tvoří jeden sehraný tým,“ doplnila.

SSHMP v květnu pomohla s distribucí 559 tisíc testů