19. 06. 2019 | 5:40

Taktické cvičení Žofín

Dne 16. 6. 2019 proběhlo za účasti zaměstnanců Správy služeb hl. m. Prahy taktické cvičení – ochrana paláce Žofín proti povodni.

Cílem cvičení bylo jednak prověření postupů určených povodňovým plánem a součinnosti subjektů, s jejichž účastí Povodňový plán počítá při ochraně Slovanského ostrova a paláce Žofín před velkou vodou. Provedena byla kompletní výstavba protipovodňových opatření, sloužících k ochraně paláce a v rámci součinnosti i výstavba protipovodňové ochrany hl. m. Prahy, části úseku 73 Nové Město – Masarykovo nábřeží.

Kromě zaměstnanců Správy služeb se na cvičení aktivně podíleli zástupci jednotky Sboru dobrovolných hasičů  Praha 1, jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kozárovice, Oblastního spolku Českého červeného kříže, Agentury NKL Žofín, s. r. o., Strojírny Podzimek, s. r. o., Krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy a oblastního ředitelství Městské policie Praha 1.

S protipovodňovou ochranou paláce Žofín a hlavního města Prahy se seznámili zástupci MČ Praha 1.