29. 03. 2019 | 11:12

Účastníci konference PORGMUN v úkrytu Folimanka

Správa služeb hl. m. Prahy poskytla dne 21. 3. 2019 mezinárodní studentské organizaci PORGMUN, pořádající studentské konference, prostory úkrytu civilní ochrany Folimanka. Studenti v rámci konference, konané v Praze ve dnech 21.3.-24.3.2019, připravili pro své kolegy představující delegáty Rady bezpečnosti krizovou situaci, během které byla vyzkoušena schopnost improvizace a znalost mezinárodní politiky vybrané země.

Studentská organizace PORGMUN je jedna ze studentských organizací pořádající mezinárodní konference simulující fungování Organizace spojených národů. Studenti si zkouší práci v diplomacii, řeší mezinárodní otázky a debatují o globálních problémech, které jsou projednávány na zasedáních OSN. Učí se tak hájit svá názorová přesvědčení, vystupovat před publikem, vést dialog a zdokonalovat jazykové schopnosti.

použité fotografie jsou z archivu organizace PORGMUN