2. 05. 2019 | 9:07

Ukázka protipovodňové ochrany hl. m. Prahy

Ve dnech 12. a 26. dubna 2019 se v areálu Správy služeb hlavního města Prahy Dubeč uskutečnila ukázka protipovodňové ochrany hlavního města Prahy pro studenty Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze.

Předmětem ukázky bylo seznámení s uskladněním  a výstavbou mobilních prvků, využitím techniky a materiálu potřebného k výstavbě, dále s logistikou potřebnou pro jejich vývoz, výstavbu, demontáž a opětovné uskladnění v kontejnerech.

Studentům byly předvedeny náhradní zdroje elektrické energie, pracovní plošiny, smykový nakladač, vysokozdvižný vozík s kontejnerovým nakladačem KALMAR a osvětlovací soupravy, které jsou využívány v případě povodní a mimořádných událostí.

Ukázek se zúčastnilo 76 studentů.