12. 01. 2023 | 10:18

Volební stanoviště „drive-in“

Dne 11. 1. 2023 od ranních hodin Správa služeb hl. m. Prahy zajišťovala instalaci stanoviště „drive-in“ na pražské Letné, k zajištění prezidentské volby pro voliče s onemocněním COVID -19 s nařízenou karanténou, či izolací.

V rámci stanoviště byla instalována mobilní kancelář Krizového štábu hl. m. Prahy, využívaná v krizových situacích, dále hrazení v podobě plůtků a dopravní značení.