24. 10. 2022 | 8:08

Výcvik Aktivních záloh AČR

Dne 21. 10. 2022 se v areálu Správy služeb hlavního města Prahy – Dubeč uskutečnil  výcvik  Aktivních záloh Armády České republiky ve výstavbě mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města Prahy.

Výcviku se zúčastnilo na tři desítky příslušníků Aktivních záloh AČR.  Zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy předvedli ukázku techniky a logistiky potřebné pro manipulaci a výstavbu mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města Prahy, seznámili účastníky s výkresovou dokumentací a zajistili praktický výcvik výstavby mobilních prvků na výcvikovém polygonu.